Ogłoszenia i komunikaty

STARTUJ Z BIZNESEM – rozliczenie wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo, przypominamy, że środki ze wsparcia pomostowego finansowego obejmujące pierwszych 6 miesięcy działalności muszą zostać poniesione najpóźniej ostatniego dnia 6-go miesiąca działalności, w innym przypadku będą niekwalifikowalne. Przykład: działalność została rozpoczęta 5 września 2018

Czytaj więcej »
Ogłoszenia i komunikaty

Startuj z biznesem – rozliczenie wkładu własnego

Szanowni Państwo, jesli podczas realizacji inwestycji objętej dotacją inwestycyjną wkład własny ulegnie podwyższeniu niż zostało to okreslone w § 2 Umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej, wsparcia pomostowego oraz wsparcia w postaci forum wymiany doświaczeń, należy przedłożyć formularz

Czytaj więcej »

Close Menu
Facebook