Lenkijos ir Lietuvos pasienio savivaldybi? kongresas

2018 met? birželio 7 dieną viešoji ?staiga Nemuno euroregiono Marijampol?s biuras, draugija "Euroregionas Nemunas" Suvalkuose, Palenk?s vaivadijos maršalkos ?staiga bei Palenk?s vaivadijos kaimo valsči? sąjunga organizuoja Lietuvos ir Lenkijos savivaldybi? kongresą. Šio kongreso tikslas – aptarti esamą Lietuvos ir Lenkijos savivaldybi? bendradarbiavimo procesą, ?vardinti problemas ir bendromis j?gomis ieškoti j? sprendimo b?d? atskirose srityse.

Kongreso rezultat? apibendrinimo metu rengiama iškilminga ceremonija, kurios metu bus ?teikti apdovanojimai „Pasienio bendradarbiavimo lyderis“. Šis konkursas yra skirtas savivaldyb?ms, kurios gali pasigirti nuolatiniu ir s?kmingu bendradarbiavimu per sieną, o jo glob?jai yra Nemuno euroregiono Marijampol?s biuras bei Palenk?s vaivadijos maršalka. Konkurso nugal?tojus išrinks tarptautin? vertinimo komisija.

Šis kongresas vyks Suvalk? mokslo ir technologij? parko Lenkija-Rytai konferencij? sal?je (Innovacyjna g. 1, Suvalkai).

Renginio informaciniai r?m?jai Lietuvoje yra radijo stotys „Kapsai“ (Marijampol?) ir FM99 (Alytus), Lenkijoje - Radio 5 (Suwałki).