Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informuję, że postępowanie pn. przetargu nieograniczonego na dostawę mebli biurowych wraz z montażem, dostawę sprzętu komputerowego wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie użytkowania oraz dostawę drobnego sprzętu i materiałów biurowych w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”  w części 2 i 3 zostaje unieważnione.

W części 2 – dostawa sprzętu komputerowego  wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników w zakresie użytkowania tego sprzętu, cena najkorzystniejszej oferty tj. 168 799 zł przekracza kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty (art. 93 ust. 1pkt. 4 ustawy Pzp).

W części 3 – Dostawa drobnego sprzętu oraz materiałów biurowych, nie wpłynęła żadna oferta (art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp)

Postępowanie zostanie powtórzone.

Proszę o potwierdzenie otrzymania informacji.

 

Z poważaniem,

Cezary Cieślukowski

Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”

ul. Wesoła 22

16-400 Suwałki