Informacja o unieważnieniu postępowania i odrzuceniu złożonych ofert w przetargu pod nazwą dostawa sprzętu komputerowego

Informacja o unieważnieniu postępowania i odrzuceniu złożonych ofert w przetargu pod nazwą dostawa sprzętu komputerowego wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie użytkowania oraz dostawę drobnego sprzętu i materiałów biurowych w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”   

Treść informacji