Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: upublicznionego w dniu 05.06.2017 r. zapytania ofertowego nr 03/2017

 

ZAMAWIAJĄCY: 


Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”,

ul. Wesoła 22

16-400 Suwałki 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Wykonanie, wdrożenie, uruchomienie i utrzymanie programu do zarządzania projektem szkoleniowym pt. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”.


WYBRANY WYKONAWCA: 

Make Web Tomasz Jakowski – Informatyka

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

cena – 94 857,60 zł brutto