Informacja z otwarcia ofert 12 grudnia 2017r. dot. przetargu nieograniczonego na doradztwo komplementarne

Informacja z otwarcia ofert 12 grudnia 2017r. dot. przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi psychologa, analityka rynku, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekuna do dzieci w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”  

Treść informacji