Informacja z otwarcia ofert z dnia 10 listopada 2017r. godz. 11:05 Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie użytkowania w ramach projektu Rozwój kompetencji

Informacja z otwarcia ofert

z dnia 10 listopada 2017r. godz. 11:05

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie użytkowania w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”  

Treść informacji