Informacja z otwarcia ofert z dnia 14 września 2017r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 14 września 2017r. godz. 11:05 Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę mebli biurowych wraz z montażem, dostawę sprzętu komputerowego wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie użytkowania oraz dostawę drobnego sprzętu i materiałów biurowych w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” Treść informacji