Informacja z otwarcia ofert z dnia 23 listopada 2017r. - Przetarg na doradców zawodowych w Mieście Suwałki, Powiecie Monieckim oraz Powiecie Sejneńskim

Informacja z otwarcia ofert z dnia 23 listopada 2017r. - Przetarg na doradców zawodowych w Mieście Suwałki, Powiecie Monieckim oraz Powiecie Sejneńskim - Ogłoszenie nr 614736-N-2017 z dnia 2017-11-10

Treść Informacji