Informacja z otwarcia ofert z dnia 23 października 2017r. godz.11:05

Informacja z otwarcia ofert z dnia 23 października 2017r. godz. 11:05 dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie użytkowania w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” Ogłoszenie nr 602200-N-2017 z dnia 2017-10-13r. 

Treść informacji