Informacja z otwarcia ofert z dnia 26 października 2017r.Dot. przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi doradcy zawodowego

Informacja z otwarcia ofert

z dnia 26 października 2017r. godz. 11:05

Dot. przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi doradcy zawodowego w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”  (Ogłoszenie nr 604049-N-2017 z dnia 2017-10-18 r.)

Treść ogłoszenia