Informacja z otwarcia ofert z dnia 28 września 2017r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 28 września 2017r. godz. 11:05 dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie użytkowania w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”

Treść informacji