Informacja z otwarcia ofert z dnia 8 grudnia 2017r. dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego

Informacja z otwarcia ofert z dnia 8 grudnia 2017r. dot. przetargu nieograniczonego Ogłoszenie nr 625353-N-2017 z dnia 2017-11-30 r.

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie użytkowania w ramach projektu "Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"

Treść informacji