Materiały na Konferencję Krajową w dniu 28 czerwca 2017