Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500004330-N-2018 z dnia 05-01-2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500004330-N-2018 z dnia 05-01-2018 r.

dot. przetargu nieograniczonego  ŚWIADCZENIE USŁUGI DORADCY ZAWODOWEGO W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR SUBREGIONU SUWALSKIEGO” (Ogłoszenie nr 604049-N-2017 z dnia 2017-10-18 r.)

 

Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia