Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Miło jest nam poinformować, że podczas posiedzenia Komisji Konkursowej, które miało miejsce 14-15.03.2017 r. w Warszawie, do kolejnego etapu konkursu na realizację projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 zostały wybrane trzy projekty złożone przez Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”:

  • nr PBU1/0641/16 pn. “Cross-border tourism product and brand “Augustow Canal” – first part,
  • nr PBU1/0604/16 pn. „International Forest Promotional Area „Augustow Forest”. Cross-border Tourism Product “Augustow Canal” part. III”
  • nr PBU1/0618/16 pn. “In the footsteps of Yotvingians”.