Przetarg nieograniczony- Ogłoszenie nr 585174-N-2017

Przetarg nieograniczony na dostawę mebli biurowych wraz z montażem, dostawę sprzętu komputerowego wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie użytkowania oraz dostawę drobnego sprzętu i materiałów biurowych w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”

Ogłoszenie nr 585174-N-2017 z dnia 2017-09-07 r.

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) po modyfikacji