Przetarg nieograniczony Ogłoszenie nr 590218-N-2017 z dnia 2017-09-19 r.

Przetarg nieograniczony

Stowarzyszenie "Euroregion Niemen": Dostawa sprzętu komputerowego wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie użytkowania oraz dostawa drobnego sprzętu i materiałów biurowych w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”.

Ogłoszenie nr 590218-N-2017 z dnia 2017-09-19 r.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Modyfikacja SIWZ z dnia 21 września 2017r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) po modyfikacjiz dnia 21 września 2017 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25 września 2017r.

 Modyfikacja SIWZ z dnia 25 września 2017 r.

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500033639-N-2017 z dnia 25-09-2017 r.