Przetarg nieograniczony- Ogłoszenie nr 602200-N-2017 z dnia 2017-10-13 r.

Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie nr 602200-N-2017 z dnia 2017-10-13 r.

Stowarzyszenie "Euroregion Niemen": Dostawa sprzętu komputerowego wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie użytkowania w ramach projektu "Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"
 

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)