Przetarg nieograniczony Ogłoszenie nr 625353-N-2017 z dnia 2017-11-30 r.

Przetarg nieograniczony Ogłoszenie nr 625353-N-2017 z dnia 2017-11-30 r.

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie użytkowania w ramach projektu "Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"

Treść Ogłoszenia nr 625353-N-2017 z dnia 2017-11-30 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ w formacie do edycji:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6