Przetarg nieograniczony - sprzęt komputerowy Ogłoszenie nr 610513-N-2017 z dnia 2017-11-02 r.

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie użytkowania w ramach projektu "Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego" Ogłoszenie nr 610513-N-2017 z dnia 2017-11-02 r.

Treść Ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 7.11.2017r.