Stowarzyszenie "Euroregion Niemen" poszukuje koordynatora powiatowego

Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” poszukuje pracownika na następujące stanowisko:

 Koordynator/ka powiatowy Projektu

Miejsce pracy: Grajewo

 Do zakresu obowiązków będzie należało:

 • Prowadzenie całości spraw związanych z realizacją zadań Projektu zintegrowanego „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” złożonego z dwóch projektów (w ramach poddziałań 3.2.1 i 3.2.2)  w powiecie grajewskim,
 • Koordynacja działań merytorycznych CDEZ,
 • Wdrożenie projektu na terenie powiatu,
 • Organizacja pracy CDEZ,
 • Rekrutację doradców zawodowych, psychologa, analityka rynku pracy, opiekuna do dzieci, asystenta osób z niepełnosprawnościami,  
 • Współpraca z doradcami zawodowymi i ww. osobami,
 • Rekrutacja uczestników do projektu,
 • Przydzielanie zgłoszeń do udziału w projekcie doradcom zawodowym w celu dalszej weryfikacji,
 • Wykonanie wskaźników projektu zgodnie z kwotami ustalonymi dla powiatu grajewskiego w umowie partnerskiej
 • Wykonanie budżetu projektu w części dotyczącej powiatu grajewskiego
 • Obsługa systemu SL2014
 • Przygotowywanie sprawozdań okresowych /wniosków o płatność w części dotyczącej powiatu grajewskiego
 • Prowadzenie całości dokumentacji związanej z realizacją projektu, w tym dokumentacji dotyczącej uczestników projektu związanej z rekrutacją uczestników projektu,
 • Monitorowanie i kontrola merytorycznego funkcjonowania Centrum Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

 

Od kandydatów wymagamy:

 • wykształcenia wyższego,
 • minimum 3 letniego doświadczenia zawodowego,
 • doświadczenia w pracy z projektami,
 • wysokiego stopnia samodzielności pracy na stanowisku,
 • łatwości nawiązywania kontaktów,
 • dokładności, terminowości, umiejętności pracy pod presją czasu oraz umiejętności komunikacyjnych
 • korzystania z pełni praw publicznych,
 • znajomości przepisów związanych z wydatkowaniem środków publicznych, w tym z funduszy unijnych,
 • komunikatywności, otwartości,
 • umiejętności pracy w grupie,
 •  umiejętności technicznych (np. obsługa komputera, programów komputerowych itp.),
 • prawa jazdy kat. B.

 Doświadczenie pracy w organizacji pozarządowej lub samorządzie będzie dodatkowym atutem.

 

Wymagania dodatkowe:

 • ukończone szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków pomocowych,
 • doświadczenie w realizacji projektów/inicjatyw o charakterze społecznym w zakresie podnoszenia kwalifikacji,
 • dodatkowe wykształcenie (np. studia podyplomowe, certyfikaty profesjonalne, branżowe uprawnienia zawodowe).

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowę o pracę w wymiarze 1 etatu lub umowy zlecenia (w zależności od decyzji zainteresowanego) w wymiarze 160 godzin w miesiącu w okresie od 1 sierpnia 2017 do 31 maja 2020 ale zawarcie umowy nastąpi nie wcześniej niż z datą podpisania umowy o dofinansowanie projektu,
 • wynagrodzenie do uzgodnienie przez strony umowy,
 • pracę w kreatywnym zespole z możliwością rozwoju zawodowego.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, w tym o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie świadectw pracy;

 Mile widziane rekomendacje/referencje.

 

 Składanie dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych do dnia 30.07.2017 mailowo (skany) na adres euroregion@niemen.org.pl lub złożenie osobiście w biurze Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” w Suwałkach przy ul. Wesołej 22.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Informacje dodatkowe:

Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”

ul. Wesoła 22, 16 – 400 Suwałki

Tel. 87 565 36 71

www.niemen.org.pl