Stowarzyszenie 'Euroregion Niemen' poszukuje pracowników

Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” poszukuje pracowników na następujące stanowiska:

 

Specjalista ds. rekrutacji, doradztwa i szkoleń

Miejsce pracy: Suwałki

Do zakresu obowiązków będzie należało:

-        Przygotowanie planu rekrutacji uczestników projektu,

-        planowanie i analiza procesu rekrutacji,

-        analiza ilości uczestników,

-        planowanie i analiza wykonania wskaźników projektu,

-        proponowanie przesunięć/zmian w projekcie,

-        przygotowanie sprawozdań merytorycznych w projekcie,

-        kontrola przebiegu szkoleń w projekcie,

-        prowadzenie dokumentacji związanej z rekrutacją uczestników projektu,

-        analiza ryzyka w obszarze rekrutacji,

-        monitorowanie i kontrola merytorycznego funkcjonowania Centrum Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

Od kandydatów wymagamy:

-        wykształcenia wyższego

-        minimum 3 letniego doświadczenia w zakresie organizacji szkoleń

-        łatwości nawiązywania kontaktów

-        dokładności, terminowości, umiejętności pracy pod presją czasu oraz umiejętności komunikacyjnych

-        umiejętności technicznych (np. obsługa komputera, programów komputerowych itp.)

-        prawa jazdy kat. B.

Doświadczenie pracy w organizacji pozarządowej będzie dodatkowym atutem.

 Wymagania dodatkowe:

-        ukończone szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków pomocowych

-        doświadczenie w realizacji projektów/inicjatyw o charakterze społecznym w zakresie podnoszenia kwalifikacji

-        dodatkowe wykształcenie (np. studia podyplomowe, certyfikaty profesjonalne, branżowe uprawnienia zawodowe).

Oferujemy:

-        zatrudnienie na podstawie umowę o pracę w wymiarze 1 etatu lub umowy zlecenia w wymiarze 160 godzin w miesiącu (w zależności od decyzji zainteresowanego)

-        wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji

-        pracę w kreatywnym zespole z możliwością rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty:

-        życiorys (CV);

-        kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie;

-        kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, w tym o ukończonych kursach i szkoleniach;

-        kserokopie świadectw pracy;

mile widziane rekomendacje/referencje.

 Składanie dokumentów:

-        Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych do dnia 29.06.2017 r. mailowo (skany) na adres euroregion@niemen.org.pl lub złożenie osobiście w biurze Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” w Suwałkach przy ul. Wesołej 22.

-        Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

-        Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacje dodatkowe:

Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”

ul. Wesoła 22, 16 – 400 Suwałki

Tel. 87 565 36 71

www.niemen.org.pl


 

Specjalista ds. promocji i administracji

Miejsce pracy: Suwałki , 1 osoba na cały etat/umowa zlecenia

Do zakresu obowiązków będzie należało:

-        Opracowanie planu promocji i komunikacji w projekcie,

-        realizacja planu promocji i komunikacji,

-        przygotowanie materiałów promocyjnych,

-        badanie potrzeb promocyjnych i utrzymywanie kontaktów z Centrami Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w ramach projektu,

-        przygotowanie sprawozdań okresowych w zakresie komunikacji i promocji,

-        monitorowanie skuteczności działań promocyjnych i informacyjnych,

-        wnioskowanie zmian w projekcie w zakresie promocji i komunikacji,

-        prowadzenie dokumentacji kadrowej w projekcie,

-        obsługa administracyjna projektu.

Od kandydatów wymagamy:

-        wykształcenia wyższego

-        minimum 3 letniego doświadczenia w zakresie promocji i administrowania projektami

-        łatwości nawiązywania kontaktów

-        dokładności, terminowości, umiejętności pracy pod presją czasu oraz umiejętności komunikacyjnych

-        umiejętności technicznych (np. obsługa komputera, programów komputerowych itp.)

-        prawa jazdy kat. B.

Doświadczenie pracy w organizacji pozarządowej będzie dodatkowym atutem.

 Wymagania dodatkowe:

-        ukończone szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków pomocowych

-        dodatkowe wykształcenie (np. studia podyplomowe, certyfikaty profesjonalne, branżowe uprawnienia zawodowe).

Oferujemy:

-        zatrudnienie na podstawie umowę o pracę w wymiarze 1 etatu lub umowy zlecenia w wymiarze 160 godzin w miesiącu (w zależności od decyzji zainteresowanego)

-        wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji