Stowarzyszenie "Euroregion Niemen" poszukuje trenera

Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi trenera podczas I edycji szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” w ramach realizacji projektu pn. „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”, nr RPPD.07.03.00-20-0009/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Formularz oferty

Przedmiot zamówienia