Stowarzyszenie Euroregion Niemen zaprasza do złożenia oferty cenowej

 ROZEZNANIE RYNKU

Stowarzyszenie Euroregion NIEMEN 

z siedzibą w Suwałkach zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę gadżetów promocyjnych
w związku z realizacją projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” numer RPPD.07.03.00-20-0009/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020