Warsztaty przygotowania projektów do Programu Polska-Rosja 2014-2020

18 lipca br. Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” we współpracy z Wspólnym Sekretariatem Technicznym  Programu Polska-Rosja 2014-2020 zorganizowało warsztaty w zakresie przygotowania projektów do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Wzięło w nim udział ok. 40 osób, w tym przedstawiciele samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych z podregionów ełckiego, suwalskiego i białostockiego po stronie polskiej oraz z Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej.

Podczas warsztatów przedstawiciel WST Programu Polska-Rosja 2014-2020 omówił podstawowe zasady Programu oraz planowane założenia pierwszego naboru wniosków. Obecni na spotkaniu przedstawiciele samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych przedstawili koncepcje i pomysły projektów. Spotkanie było też doskonałą okazją na znalezienie partnera do przyszłej wspólnej realizacji projektu.