Zawiadomienie o wynikach przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego Ogłoszenie nr 602200-N-2017 z dnia 2017-10-13r.

Zawiadomienie o wynikach przetargu nieograniczonego dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie użytkowania w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” Ogłoszenie nr 602200-N-2017 z dnia 2017-10-13r.

Treść ogłoszenia