Zawiadomienie o wynikach przetargu z dnia 3 listopada 2017r. Dot. przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi doradcy zawodowego w ramach projektu Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego

Zawiadomienie o wynikach przetargu z dnia 3 listopada 2017r. dot. przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi doradcy zawodowego w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”  

Treść zamówienia