Zawiadomienie o wynikach przetargu z dnia 9 listopada 2017r. Dot. przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi doradcy zawodowego w częściach 2 i 5

Zawiadomienie o wynikach przetargu z dnialistopada 2017r. dot. przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi doradcy zawodowego w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”  w częściach 2 i 5

Treść zawiadomienia