Aktualności

Warsztaty dla młodzieży

Warsztaty dla młodzieży Jednym z działań projektu „Transgraniczny katalizator współpracy Targowisko- Turgus”, nr LT-PL-4R-336 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy InterregV-A Litwa – Polska są wspólne warsztaty pisania biznesplanów. Warszaty w Polsce były

Czytaj więcej »

Osiągnięcia Euroregionu

light-bulb2

ZREALIZOWANO 526
PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH
ZE ŚRODKÓW UE

presentation-board-with-graph2

2 732 157 EURO
ROZDYSPONOWANE W POSTACI
GRANTÓW / DOFINANSOWANIA

user2

641 928 UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ
452 749 UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ

Close Menu
Facebook