44/m/543/2016

 

Numer projektu/umowy:  44/m/543/2016

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Pojezierze Suwalsko-Augustowskie"

Nazwa Projektu: Podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie wpływu działalności człowieka na środowisko i zmiany klimatyczne poprzez uprawianie turystyki wędkarskiej

Uzyskana kwota dofinansowania: 4 000,00 PLN


Zrealizowane działania

 

Nabór uczestników – ogłoszenie na stronie internetowej, zaproszenia do jednostek samorządowych/członków LGR.  Druk ulotek – wydrukowano 500 ulotek, rozprowadzonych wśród wędkarzy na zawodach oraz poprzez urzędy jednostek samorządowych. W dniu 14.05.2016 – zawody wędkarskie. Część I – warsztaty ekologiczne (2h) – podniesienie świadomości wędkarzy i realizacja w praktyce na łowisku, wpływ na stan ekosystemów jezior i rzek oraz strefy brzegowej. Stworzenie systemu monitorowania stanu środowiska. W trakcie warsztatów przeprowadzono pre- i post-testy. Część II – zawody wędkarskie wg. zasady C&R (6h).