Ocena wniosków w Konkursie Mikrograntów "Zmiany klimatu - zmiana nastawienia"

Szanowni Wnioskodawcy,

niniejszym informujemy, że że względu na spore zainteresowanie ogłoszonym konkursem, Komisja Oceniająca  Wniosków przedłuża termin ogłoszenia wyników oceny złożonych wniosków do dnia 24 lutego 2016 r.