STARTUJ Z BIZNESEM - doradztwo grupowe

W dniu 13 grudnia br. o godzinie 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” odbędzie się pierwsze doradztwo grupowe w ramach wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego. Tematem doradztwa będzie „Efektywne zarządzanie środkami finansowymi w firmie”, w ramach którego zostaną szczegółowo omówione poniższe zagadnienia:

- zasady prawidłowego planowania i rozliczania przyznanego wsparcia finansowego,

- wnioskowanie o dokonanie zmian,

- prawidłowe przygotowywanie sprawozdań z realizacji umowy,

- najczęściej popełniane błędy w dokumentowaniu wydatków.

 

W związku z licznymi nieprawidłowościami występującymi w przedkładanych przez Beneficjentów sprawozdaniach, rekomendowane jest obowiązkowe uczestnictwo w doradztwie. Do udziału w spotkaniu zapraszamy również osoby odpowiedzialne za finanse.