Startuj z biznesem - INFORMACJA DOTYCZĄCA KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT

 

Szanowni Państwo,

w załączeniu prezentujemy Zalecenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z powyższymi zaleceniami, informujemy, że dotacja wypłacana będzie w kwocie netto (tj. bez podatku VAT) tym wnioskodawcą, którzy oświadczyli, że zamierzają zarejestrować się jako podatnicy VAT.

Zalecenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT)