Witamy w świecie biznesu LT-PL-2S-190

“Witamy w świecie biznesu”

LT-PL-2S-190

Projekt zakończył się 29 września 2018r.  

Projekt „Witamy w świecie biznesu” ma za zadanie rozwiązania problemu niskiej przedsiębiorczości młodzieży w regionach przygranicznych oraz zwiększenie szans na pomyślny rozwój przedsiębiorstw będących własnością młodzieży. Głównym celem projektu jest pokazanie młodzieży, że prowadzenie działalności może być proste, jeżeli ma się dobry pomysł, wsparcie zawodowców i ogólną wiedzę o prowadzeniu działalności.

„Witamy w świecie biznesu” to projekt, którego celem jest rozwiązanie problemu bezrobocia wśród młodych osób. Główne powody wysokiego bezrobocia wśród młodych:

1.      Młodzież postrzega prowadzenie własnego przedsiębiorstwa jako trudne i obawia się porażki;

2.      Młodzieży brakuje motywacji do rozpoczęcia własnej działalności;

3.      Młodzież nie ma ekspertów, liderów biznesu, osób posiadających wiedzę z dziedziny przedsiębiorczości do kierowania nimi na początkowym etapie działalności.

Główne cele projektu zostały osiągnięte: przygotowano materiały z przedsiębiorczości “Biznes na Litwie” dla nauczycieli z Polski oraz “Biznes w Polsce” dla nauczycieli na Litwie, zorganizowano konkurs Business Leaders Competition, zorganizowano międzynarodowe forum gospodarcze które zaoowocuje współpracą pomiędzy młodzieżą, nauczycielami, instytucjami z otoczenia biznesu, zostały przygotowane założenia współpracy w modelu partnerstwa społecznego BONUS.

Wszyscy partnerzy projektu tj. beneficjenci projektu (PI, “PVC”, Stowarzyszenie “Euroregion Niemen”) oraz partnerzy społeczni (szkoły, przedsiębiorstwa, centra przygotowania zawodowego) aktywnie brali udział w działaniach projektu.

Projekt wpłynął pozytywnie na propagowanie idei przedsiębiorczości wśród osób młodych na terenach przygranicznych i wpłynął na poprawę konkurencyjności tego region. Projekt zaoowocował stworzeniem podstaw do wzrostu przesdsiębiorczości wśród młodzieży, zmotywowaniem młodziezy do działania, do tworzenia start-upów, tworzenia własnych przedsiębiorstw, co w konsekwencji będzie prowadziło do poprawy sytuacji ekonomicznej całego regionu.

Tekst tego artykułu jest odpowiedzialnością PI PVC i w żadnym wypadku nie jest oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej.

 

Budżet projektu wynosi 49 973,25 EUR. W tym 42 477,25 EUR współfinansowano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt współfinansowany z EFRR

 Program operacyjny Interreg V-A Litwa - Polska