Wyniki konkursu mikrograntów

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność ogłosić listę projektów, które uzyskały najwyższą punktację w ocenie Komisji, i tym samym zostały zakwalifikowane do dofinansowania. W najbliższym czasie skontaktujemy się z zakwalifikowanymi wnioskodawcami w celu ustalenia szczegółów dot. podpisania umowy o dofinansowanie grantu. W przypadku rezygnacji z podpisania umowy o dofinansowanie grantu lub braku zgodny na warunki określone przez Komisję Oceniającą, do podpisania umowy zostaną zaproszeni Wnioskodawcy z listy rezerwowej.

Lista zakwalifikowanych projektów