Zaproszenie na szkolenia

Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” oraz Rozwiązania Prawne i Biznesowe sp. z o.o. mają przyjemność zaprosić Grantobiorców  Konkursu Mikrograntów "Zmiany klimatu – zmiana nastawienia", dofinansowanego ze środków NFOŚiGW, na szkolenia dotyczące zasad realizacji oraz rozliczenia przedsięwzięć dofinansowanych w ramach ww. konkursu.

Każda z organizacji może wybrać jeden z dwóch dogodnych terminów i miejsc organizacji szkoleń.

Szkolenia odbędą się w dwóch terminach:

w Ełku

dnia 30.03.2016 r. w godz. 10.00-15.00. w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, w kamienicy przy ul. Małeckich 3/10 w Ełku

 

w Białymstoku

dnia 31.03.2016 r.  w godz. 10.00-15.00 w siedzibie firmy Rozwiązania Prawne i Biznesowe sp. z o.o. przy ul. Warszawskiej 44/1, III p.

 

w Suwałkach

dnia 1.04.2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” przy ul. Wesołej 22.

 

Szkolenia będą obejmować następujące zagadnienia:

- rozliczanie projektu,

- kwalifikowalność wydatków,

- opisywanie dokumentacji finansowej,

-  przygotowanie postępu finansowego realizacji projektu,

- przygotowanie postępu rzeczowego projektu,

- poprawne wypełnienie Sprawozdania z realizacji projektu,

- zasady dotyczące oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- dyskusja i udzielanie odpowiedzi na pytania.

 

Konkurs mikrograntów "Zmiany klimatu – zmiana nastawienia" jest dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego ogłoszenia ponosi Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”.