b-solutions

Do 10 listopada 2023 r. można składać wnioski w naborze b-solutions prowadzonym przez Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych. Unijna inicjatywa b-solutions służy poszukiwaniu rozwiązań dla przypadków, kiedy współpraca transgraniczna jest utrudniona przez bariery prawne lub administracyjne.

Nabór jest skierowany do instytucji publicznych i struktur transgranicznych, które posiadają osobowość prawną. Dotyczy on barier na lądowych i morskich granicach wewnętrznych Unii Europejskiej.

Beneficjent, którego wniosek zostanie zaakceptowany w konkursie, otrzyma pomoc eksperta prawnego. Ekspert szczegółowo zdefiniuje barierę zgłoszoną przez beneficjenta oraz zaproponuje możliwe jej rozwiązanie. Następnie przedstawi wyniki analizy w raporcie.

Nabór dotyczy barier prawno-administracyjnych, które powstały na skutek:

  • braku spójności ustawodawstwa obowiązującego po różnych stronach granicy,
  • niespójności, braku lub nakładania się różnych procedur administracyjnych,
  • sytuacji, kiedy obowiązujące prawo europejskie, krajowe, lokalne lub procedury administracyjne nie uwzględniają specyfiki interakcji transgranicznych.

Wnioski składa się za pomocą formularza on-line znajdującego się na stronie B-SOLUTIONS. Formularz można wypełnić w języku polskim. Na stronie znajdują się także wytyczne naboru. Wnioski są na bieżąco weryfikowane i przekazywane do realizacji.

Wyniki analiz przypadków zebranych w poprzednich naborach można zobaczyć w kompendiach udostępnionych na stronie B-SOLUTIONS, w zakładce Library. Znajdują się tam m.in. opisy barier i propozycje ich rozwiązań z polskich granic:

Kompendium za lata 2020-2021

  • Zatrudnianie pracowników polskiego urzędu marszałkowskiego w czeskiej instytucji
  • Możliwości poprawy transgranicznego świadczenia opieki zdrowotnej i usług powiązanych na pograniczu polsko-litewskim

Kompendium za lata 2018-2019

  • Przeszkody prawne w zakładaniu i finansowaniu ponadnarodowego inkubatora przedsiębiorczości na pograniczu polsko-litewskim
  • Obowiązujące przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych jako problem mieszkańców pogranicza polsko-litewskiego pracujących jednocześnie po obu stronach granicy
  • Budowa mostu na trójstyku granicy polsko-niemiecko-czeskiej w Euroregionie Nysa
  • Budowa transgranicznej sieci wodociągowej na pograniczu polsko-litewskim
  • Uproszczenie współpracy transgranicznej w zarządzaniu kryzysowym na pograniczu polsko-litewskim 
Close Menu
Facebook