Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie, realizowane w
ramach projektu pn. „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” z dwóch
obszarów tematycznych: pozyskiwania środków na ekonomię społeczną oraz
rewitalizacji obszarów zdegradowanych z wykorzystaniem PES.

Uczestnicy: jednostki samorządu terytorialnego oraz ich
jednostki organizacyjne
, a także podmioty ekonomii społecznej
(stowarzyszenia, fundacje, itp.)

Prowadzący: Kamil Zbroja

Miejsce: Suwałki, Sejny, Augustów, Sokółka, Mońki

Termin: 20,21,22,23,24.01.2020 (szczegółowy
harmonogram w zaproszeniu)

Uczestnikom zostanie zapewniony serwis kawowy oraz obiad.

Karta zgłoszeniowa

Program

Zaproszenie

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 15 stycznia poprzez
odesłanie karty zgłoszeniowej.

 

 

Osoby i instytucje, które biorąc udział w szkoleniu po raz pierwszy skorzystają z działań projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” zobowiązują się do wypełnienia formularza uczestnictwa w projekcie.

Close Menu
Facebook