Biznes może być prosty

Tytuł projektu Biznes może być prosty
Nr projektu LT-PL – 4R-338
Całkowity budżet projektu 396 548,06 EUR
Dofinansowanie EFRR 337 065,83 EUR
Budżet Stowarzyszenia Euroregion Niemen 115 808,61 EUR
Dofinansowanie EFRR 98 437,31 EUR
Źródło dofinansowania Program Współpracy Interreg V-A Litwa Polska  na lata 2014-2020  
Partnerzy projektu Stowarzyszenie Euroregion Niemen
Instytucja publiczna PVC  
Kowieński Uniwersytet Technologiczny
   
Okres realizacji projektu Lipiec 2020 – grudzień 2021
Cel projektu Projekt ma na celu wzmocnienie przedsiębiorczości młodzieży w regionie przygranicznym Litwy i Polski. Szczegółowe cele projektu: Wzmocnienie kompetencji zainteresowanych stron w zakresie nowych usług rozwoju przedsiębiorczości młodzieży. Dostarczenie młodzieży wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości. Wdrożenie modelu odpowiedzialnej promocji biznesu (BONUS) jako narzędzia usług w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości w polsko-litewskim regionie przygranicznym.
Zakres/rezultaty projektu Konferencja otwierająca projekt w Suwałkach Przygotowanie interesariuszy do tworzenia sieci społecznościowych (wspólne szkolenia mentorów, praktyczne warsztaty z  coachingu przedsiębiorczości, odpowiedzialnego biznesu, przygotowania przypadków biznesowych Otwarty program biznesowy na rzecz przedsiębiorczości  (hekatony, obozy, otwarte pawilony i wystawy w regionach, obozy Liderów z Litwy i Polski) Działania informacyjno – promocyjne  
Biuro projektu/kontaktStowarzyszenie Euroregion Niemen
Ul. Wesoła 22
16-400 Suwałki
Tel. 87 565 36 71
e-mail: euroregion@niemen.org.pl
Close Menu
Facebook