Rezultaty projektu

REZULTATY PROJEKTU Rezultaty projektu „Transgraniczny katalizator współpracy „Targowisko-Turgus”, LT-PL-4R-336 współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 W ramach realizacji projektu Stowarzyszenie Euroregion Niemen zrealizowało…

Continue Reading

DEPS SKILLS

Międzynarodowy projekt w ramach programu Erasmus+ KA2 "Cyfrowa platforma edukacyjna na rzecz umiejętności miękkich i kultury rynku pracy" /DEPS-Skills/ Centrum Doradztwa Biznesowego Alytus (LT)  zaprasza do udziału w działaniach międzynarodowego…

Continue Reading

b-solutions

b-solutions Do 10 listopada 2023 r. można składać wnioski w naborze b-solutions prowadzonym przez Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych. Unijna inicjatywa b-solutions służy poszukiwaniu rozwiązań dla przypadków, kiedy współpraca transgraniczna jest utrudniona…

Continue Reading

Materiały na Konferencję Krajową Stowarzyszenia Euroregion NIEMEN 2023

Materiały na Konferencję Krajową Stowarzyszenia Euroregion NIEMEN 2023 Porządek-obradPobierz Sprawozdanie-z-działalności-w-2022Pobierz Sprawozdanie-Komisji-RewizyjnejPobierz Sprawozdanie-finansowe-za-2022Pobierz Informacja-dodatkowa-do-spr.-fin.Pobierz Projekty-uchwałPobierz Plan-finansowy-2023Pobierz Plan-działań-2023Pobierz Koncepcja-projektu-strategicznegoPobierz

Continue Reading
Close Menu
Facebook