Zapraszamy dyrektorów szkół do wzięcia udziału w projekcie w ramach którego zostaną przeprowadzone zajęcia edukacyjne dla młodzieży z ekonomii społecznej .

Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT oraz Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt pn. „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego. Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” przeprowadziło w kilku szkołach subregionu suwalskiego pilotażowe zajęcia na temat ekonomii społecznej, które spotkały się z zainteresowaniem młodzieży oraz kadry nauczycielskiej. Głównym celem pilotażowych zajęć było rozpoznanie zainteresowania uczniów i nauczycieli w zakresie wzmacniania postaw przedsiębiorczych oraz rozpowszechnienia idei ekonomii społecznej.

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że w ramach w/w projektu wygospodarowaliśmy środki na sfinansowanie zajęć dla młodzieży z wykorzystaniem konspektu lekcji pn. „Poznaj przedsiębiorstwo społeczne – społeczno-ekonomiczna TIK-owa gra terenowa” nagrodzonego w konkursie na „Najlepszy konspekt lekcji o ekonomii społecznej w województwie śląskim”, zorganizowanym przez ROPS w 2013r (konspekt lekcji do pobrania). Zajęcia będą miały na celu przybliżenie zagadnień z zakresu ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej młodzieży z wybranych szkół subregionu suwalskiego. W wybranych szkołach odbędą się 90-minutowe warsztaty dla młodzieży w formie gry terenowej, poruszające takie zagadnienia jak kooperacja, demokratyczne zarządzanie czy ekonomia oparta na współdzieleniu, przeprowadzone w atrakcyjnej dla młodzieży formie angażującej nowoczesne technologie. Uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się z pojęciami ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społecznego, organizacji pozarządowej, funkcji przedsiębiorstwa społecznego, interesariuszy/użytkowników przedsiębiorstwa społecznego, form prawnych przedsiębiorstwa społecznego, korzyści i zagrożeń płynących z podjęcia działalności. Ponadto, z uwagi na interaktywną formę zajęć uczniowie zdobędą umiejętności pracy z różnymi źródłami informacji tj. tworzenia prezentacji multimedialnych, korzystania z programów komputerowych oraz aplikacji mobilnych. Wszystkie ćwiczenia będą przeprowadzone w grupach z określonym zadaniem do wykonania, co ma na celu rozwijanie umiejętności współpracy w grupie pod presją czasu i wyniku. W ramach projektu posiadamy środki finansowe na zatrudnienie trenerów prowadzących w/w zajęcia oraz atrakcyjne gadżety dla młodzieży.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wzięciem udziału w naszym przedsięwzięciu prosimy o wypełnienie formularzy zgłoszeniowych (w załączeniu) i przesłanie ich do dnia 15 sierpnia lipca 2019 r. na adres Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki. W razie pytań prosimy o kontakt Joanna Grygieńć , tel. (87) 565 36 71 lub drogą mailową euroregion@niemen.org.pl

Formularz rekrutacyjny – szkoła

Formularz rekrutacyjny imienny

Konspekt lekcji Poznaj przedsiębiorstwo społeczne

Close Menu
Facebook