Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” jest częścią Związku Transgranicznego EN po stronie polskiej, posiadającą osobowość prawną. Swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności obszar „Euroregionu Niemen”.

Członkiem Stowarzyszenia może być każdy samorząd terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej i organizacja pozarządowa prowadząca działalność na terenie RP, która na mocy uchwały właściwych organów wyraziła wolę przystąpienia do Stowarzyszenia.

Władze Stowarzyszenia:

  • Konferencja Krajowa – zebranie członków Stowarzyszenia
  • Konwent – kieruje całokształtem, o jego składzie decyduje Konferencja Krajowa
  • Komisja Rewizyjna.

Stowarzyszenie “Euroregion Niemen” zajmuje się:

  • organizowaniem i koordynowaniem całokształtu współpracy transgranicznej podmiotów strony polskiej z podmiotami regionu innych krajów w ramach Euroregionu Niemen,
  • zarządzaniem środkami Unii Europejskiej w ramach popierania współpracy przygranicznej,
  • prowadzeniem Punktu Informacji Europejskiej Euroregionu Niemen,
  • prowadzenie Sekretariatu Strony Polskiej Rady Euroregionu Niemen,
  • realizacją projektów własnych w ramach programów pomocowych,
  • prowadzeniem działalności szkoleniowej i edukacyjnej.
Close Menu
Facebook