Materiały na Konferencję Krajową Stowarzyszenia Euroregion Niemen

Poniżej zamieszczone są materiały na posiedzenie Konferencji Krajowej Stowarzyszenia “Euroregion Niemen”.

Jednocześnie informuję, że Konwencja i Statut EUWT zostały zatwierdzone przez ministerstwa resortowe Litwy i Polski i otrzymaliśmy zgodę Ministra Spraw Zagranicznych na utworzenie EUWT.

Close Menu
Facebook