Konferencja „Transgraniczny katalizator współpracy Targowisko – Turgus”

21 czerwca w Sejnach odbyła się konferencja podsumowującą realizację projektu „Transgraniczny katalizator współpracy Targowisko Turgus”. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska  na lata 2014-2020 oraz wkładów własnych partnerów.

Projekt miał na celu umocnienie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży z terenów przygranicznych Polski i Litwy, wymianę doświadczeń a także rozwijanie współpracy przyszłych i obecnych przedsiębiorców.

Partnerami w projekcie byli: ze strony Polskiej Miastem Sejny – Lider Projektu oraz  Stowarzyszenie Euroregion Niemen w Suwałkach  ze strony Litewskiej  Administracja gminy Kazlu Ruda oraz Stowarzyszenie Euroregion Niemen w Mariampolu.

Konferencja była okazją do podsumowań, rozstrzygnięto konkurs na najlepszy biznesplan. Po stronie polskiej nagrodzony został pomysł autorstwa uczennic z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach Moniki Moraczewskiej, Amelii Miszkiel i Karoliny Pankiewicz. Opiekunką grupy była Pani Irena Januszko. Projekt pod nazwą „Biżuteria z duszą” to biżuteria wykonana według projektu klienta z kamieni i minerałów z najciekawszych miejsc na  świecie. Sejny potrzebują wykształconych przedsiębiorczych osób, mówił podczas swojego wystąpienia Arkadiusz Nowalski, Burmistrz Sejn. Chcemy aby młodzi ludzie wiązali swoją przyszłość właśnie z naszym miastem tu żyli, pracowali i prowadzili swoje biznesy. Wręczając nagrody zwycięzcom, Cezary Cieślukowski, Przewodniczący Euroregionu Niemen, podkreślał jak ważne jest budowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi. Tereny przygraniczne mają ogromny potencjał i należy go wykorzystywać, zwłaszcza ze mamy bardzo dobre relacje po obu stronach granicy, umiemy  i chcemy współpracować.

Jednym z działań w projekcie  była budowa targowisk w Sejnach i Kazlu Rudzie. Podczas Konferencji nastąpiło oficjalne otwarcie targowicy w Sejnach, Burmistrz Sejn Arkadiusz Nowalski wraz z zaproszonymi gośćmi z Polski i Sejn posadził symboliczny „Dąb Współpracy”.

Całkowita wartość projektu to 994 537,87 Euro, z czego dofinansowanie po stronie polskiej wyniosło 458 452,09 euro.

Close Menu
Facebook