Stowarzyszenie “Euroregion Niemen” zostało docenione za swoje osiągnięcia we współpracy transgenicznej i otrzymało Nagrodę Sail of Papenburg.

W konkursie nagradzane są wyjątkowe osiągnięcia oraz działania na płaszczyźnie kulturalnej, gospodarczej, ekologicznej i społecznej regionów granicznych i transgranicznych .

7 czerwca 2018 r. odbył się Kongres Samorządów Polski i Litwy zorganizowany przez Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” oraz Biuro Euroregionu Niemen w Mariampolu we współpracy z Samorządem Województwa Podlaskiego oraz Związkiem Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

Samorządowcy z Polski i Litwy debatowali w Suwałkach o 20 latach dotychczasowej współpracy.

Close Menu
Facebook