30 lipca 2019r. odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu Forum Wymiany Doświadczeń w ramach projektu Startuj z Biznesem. Moderatorem spotkania był pan Dariusz Bogdan, Prezes Parku Naukowo-Technologicznego w Suwałkach, a ekspertami w panelu byli pan Bronisław Woźnialis, Prezes firmy RESO oraz pan Andrzej Lewkowicz, Prezes Przedsiębiorstwa Budowlanego Lewkowicz. Kolejne spotkania odbędą się 19 sierpnia br, 26 sierpnia br oraz 30 sierpnia br. Spotkania będą miały charakter paneli dyskusyjnych poświęconych problemom i wyzwaniom, jakie stoją przed nowymi przedsiębiorcami, możliwościom rozwoju działalności czy nawiązania partnerstw między przedstawicielami lokalnego biznesu. Odbiorcami przedsięwzięcia będzie 40 osób z subregionu suwalskiego (m. Suwałki oraz powiaty: suwalski, sejneński, augustowski, sokólski, moniecki), które w ramach ww. projektu otrzymały we wrześniu 2018r. dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

 

Close Menu
Facebook