Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doradcy zawodowego w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:

Część 1 – Świadczenie usługi doradcy zawodowego w Centrum Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego (CDEZ) Powiatu Augustowskiego w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”.

Część 2 – Świadczenie usługi doradcy zawodowego w Centrum Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego (CDEZ)  Powiatu Suwalskiego w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”.

Informacja z otwarcia ofert 15.07.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – Część 1

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – Część 2

SIWZ Doradztwo zawodowe_Powiat Augustowski_Powiat Suwalski (SIWZ)

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 6 _Wzór umowy

Załącznik nr 7 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 8 RODO Oświadczenie RODO

 

 

 

Close Menu
Facebook