W związku z realizacją projektu „Startuj z biznesem” o nr RPPD.02.03.00-20-0067/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, „Stowarzyszenie Euroregion Niemen” zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi doradcy biznesowego.

Rozeznanie rynku – doradca n a doradztwo grupowe

Formularz oferty

 

Termin składania ofert: 07.06.2019r.

Close Menu
Facebook