Szanowni Państwo,

W imieniu Przedstawicieli Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” oraz Sysco Polska Sp. z o.o., realizujących wspólnie projekt „Startuj z biznesem”, serdecznie zapraszamy na spotkanie podsumowujące, które odbędzie się 24 września o godzinie 9:30 w siedzibie Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”, na którym to zostaną przekazane Państwu certyfikaty uczestnictwa w projekcie.

Z uwagi na obecność przedstawicieli Lidera projektu, będącego stroną umowy o dofinansowanie, będzie to również dobry moment, na wyjaśnienie ewentualnych wątpliwość, związanych z zakończeniem przedsięwzięcia.

Ponadto informujemy, że wniesione przez Państwa zabezpieczenia w postaci weksla/umowy poręczenia, Lider Projektu zwróci po zatwierdzeniu rozliczenia projektu przez Instytucję Zarządzającą – Urząd Marszałkowski.

Korzystając z okazji przypominam o obowiązku rozliczenia się z projektu, tzn. złożenia sprawozdań z wydatkowania wsparcia pomostowego i zwrotu środków w przypadku ich niewykorzystania. Z uwagi na koniec realizacji projektu, proszę o jak najszybsze dopełnienie formalności.

Liczymy na Państwa obecność w najbliższy wtorek.

Close Menu
Facebook